ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL

Antidiscriminatie statement

 

Algemeen

Q Work staat voor gelijke behandelingen en een inclusieve arbeidsmarkt en vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen.
Discriminatie op welke grond dan ook, daar werken wij niet aan mee!

QWork voorkomt discriminatie bij vast en tijdelijk personeel door alleen te kijken naar de vaardigheden, competenties en talenten van een persoon. Het leveren van een maximale inspanning voor een gelijke behandeling bij het vinden en behouden van een baan, daar is waar wij voor staan.

Ons antidiscriminatiebeleid

Ons beleid is erop gericht dat iedereen binnen onze organisatie ons standpunt kent en weet dat wij discriminatie niet accepteren. Het voorkomen van discriminatie is in deze tijd helaas nog geen vanzelfsprekendheid en heeft daarom onze blijvende aandacht en inzet. Medewerkers van QWork worden herhaaldelijk geïnstrueerd over hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen en tegen te gaan. Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze medewerkers regelmatig te toetsen op het naleven van het antidiscriminatiebeleid door het inzetten van - onder meer – mystery calls zodat wij nog beter inzicht krijgen en beter kunnen bijsturen of optreden.

Verder nemen wij deel aan:

  • De ABU-campagne: ‘Werk jij mee? Zeg nee!’
  • De app Diversiteit Loont! (snel aan te vragen)

Waarborging discriminatiebeleid

Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze medewerkers regelmatig te toetsen op het naleven van het antidiscriminatiebeleid door het inzetten van - onder meer – mystery calls zodat wij nog beter inzicht krijgen en beter kunnen bijsturen of optreden. QWork verwacht van haar medewerkers dat zij zich committeren en houden aan dit discriminatiebeleid. Om dit beleid te kunnen waarborgen, kan er bij overtreding hiervan aan de medewerker disciplinaire sancties worden opgelegd.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de afdeling HR: hr@qjobs.be