ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL
slogan

Zoek een baan

Ik zoek een baan als:
Binnen een straal van:
Rond:
Functiegroep

72 vacatures gevonden

Productiemedewerker B Etten-Leur

Beschrijving

Als productiemedewerker B werk je in de afdeling productie en rapporteer je aan de teamleider productie. Je zorgt ervoor dat tussen- en eindproducten volgens specificaties worden bereid en verzend gereed worden gemaakt, zodat ze aan de vereiste kwaliteit en kwantiteit voldoen.

Als productiemedewerker B ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Instellen van de installatie (temperatuur, maalfijnheid en maal/mengtijd) volgens het recept.

 • Bedienen, controleren en regelen van het (deel)productieproces.
 • Nemen van tussentijdse en eindcontrole monsters en deze aanleveren bij QC/kwaliteitscontrole volgens de procedures en richtlijnen.
 • Bijsturen van het productieproces op aanwijzingen van de leidinggevende.
 • Signaleren van storingen en eenvoudige storingen in overleg met de leidinggevende verhelpen.
 • Controleren of het gemaakte product voldoet aan de specificaties met behulp van meetinstrumenten en vaststellen wanneer het product gereed is.
 • Aanbrengen van etiketten en kenmerken op de verpakkingen, evenals het etiketteren van verpakte producten en zorgen voor de juiste aantallen in de verpakking.
 • Afvoeren van afval volgens de voorschriften.
 • Uitvoeren van het 1e lijns onderhoud (apparatuur schoonhouden).

KLIK

(allround) productiemedewerker Etten-Leur

Beschrijving

Als productiemedewerker speel je een cruciale rol in het bereiden en leveren van tussen- en eindproducten volgens specificaties. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze kernwaarden: duurzaamheid, innovatie en transparantie.

Als (allround) productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Samen met de leidinggevende het deelproductieproces bedienen, controleren en regelen.

 • Nemen van tussentijdse en eindcontrole monsters en aanleveren bij de keurkamer volgens procedures en richtlijnen.
 • Signaleren van storingen en deze melden bij de leidinggevende.
 • Controleren of de aangeleverde verpakkingen voldoen aan de specificaties; bij afwijkingen de leidinggevende informeren.
 • Het gereed product afvullen in de verpakkingen volgens de uitvulbon.
 • Aanbrengen van benodigde etiketten en kenmerken op emballage en verpakkingen, evenals het etiketteren van verpakte producten en zorgdragen voor de juiste aantallen in de verpakkingen.
 • Stapelen van de verpakte producten volgens het voorgeschreven patroon op pallets.
 • Het eerste lijns onderhoud uitvoeren (apparatuur schoonhouden).
 • Deelnemen aan werkoverleg, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, toolboxmeetings enzovoort.

KLIK

Medewerker verkeersmaatregelen Tilburg

Beschrijving

Als medewerker verkeersmaatregelen ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- -Het monteren van verkeersmaatregelen zoals borden, lichtwagens etc.;

- -Transporteren en het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen op zowel autosnelwegen als op wegen binnen en buiten de bebouwde kom;

- -Startend in een team en wanneer wenselijk later zelfstandig of in koppels met de werkbus op pad om de werkzaamheden uit te voeren.

KLIK

Allround productiemedewerker Etten-Leur

Beschrijving

Als Allround Productiemedewerker werk je in de afdeling productie en rapporteer je aan de teamleider productie. Je voert verschillende taken uit met betrekking tot mengerij, malerij en tapperij, waardoor je bijdraagt aan een ongestoorde productie. Je voert verschillende taken uit met betrekking tot mengerij, malerij en tapperij, waardoor je bijdraagt aan een ongestoorde productie.

Als allround productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Vaststellen van de volgorde van afwerking van productieopdrachten voor de dag.
- Voorbereiden van het mengproces volgens specificaties, verzamelen van benodigdheden, wegen en toevoegen van grond- en hulpstoffen, of invoeren van gegevens in geautomatiseerde systemen.
- Bedienen van de menginstallatie, apparatuur instellen/bijstellen, kuipen aansluiten, batches naar de tussenopslagtanks overpompen en kuipen klaarzetten voor verdere verwerking.
- Controleren van het eindproduct volgens specificaties.
- Schoonmaken van apparatuur, onderdelen (de)monteren en reinigen en afval afvoeren.

 • Nemen van monsters voor tussentijdse en eindcontroles en deze volgens procedures en richtlijnen aanleveren bij de keurkamer.
 • Signaleren van storingen en deze melden bij de leidinggevende en bespreken met de monteur.
 • Assisteren bij diverse werkzaamheden.
 • Uitvoeren van opruim -en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Deelnemen aan werkoverleg, voorlichtingsbijeenkomst en trainingen.

KLIK

Vacature: Gedreven Projectleider Energie & Water in Grijpskerke Grijpskerke

Beschrijving

Wat jij gaat doen:

Als Projectleider Energie & Water ben jij de drijvende kracht achter onze projecten. Je leidt het team en bewaakt de begroting, planning en voortgang. Jouw doel? Het succesvol voltooien van projecten binnen de gestelde termijnen en budgetten.

Taken omvatten:

 • Voorbereiden en systematisch uitvoeren van projecten.
 • Opstellen van gedetailleerde werkplannen, evaluatieplannen en nazorgplannen.
 • Maken van berekeningen en opstellen van bestekken.
 • Bewaking van kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten.
 • Nauwlettend toezicht en correcties waar nodig.
 • Kostenbewaking van het project.
 • Effectieve communicatie en rapportage.
 • Onderhouden van contacten op alle niveaus, intern en extern.
 • Begeleiden en instrueren van meerdere uitvoerders verspreid over diverse projecten.

KLIK

Werkvoorbereider B2B Gorinchem

Beschrijving

 • Verzamelen, controleren en beoordelen technische informatie en dit vertalen in een correcte en heldere werkomschrijving en werkdocumenten;
 • Afstemmen van de planning gedurende de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase met instantie(s), klanten, bouwers en ontwikkelaars;
 • Inzichtelijk maken risico's, aandachtspunten en bijzonderheden en onderzoekt de gevolgen voor het uitvoeringsproces;
 • Projectcalculatie opstellen waarin arbeid en materiaal worden uitgetrokken en het projectbudget wordt berekend;
 • Je inventariseert de benodigde werkzaamheden door derden en stelt een opdracht op, op basis van eenheden en aantallen (geen opdrachtverstrekking, dat doet de projectleider);
 • Reserveren van materiaal op het project door middel van materiaaluitgifteformulieren;
 • Bestuderen van de opdrachtwaarde en offertes opstellen indien van toepassing;
 • RFC's aanvragen volgens de door de netwerkbeheerder vastgestelde procedure(s);
 • KLIC-melding ten behoeve van de uitvoerende partij(en);
 • Ondersteuning aan de (buiten) collega's inzake vragen/voortgang in de projecten alsmede klanten en instanties m.b.t. het aanmelden en vastleggen van onze werkzaamheden.
 • Collecteren en beoordelen van de revisiegegevens zoals opgesteld door de uitvoerende partij(en) en de revisiegegevens aanbieden ter verwerking;
 • Controleren van het werkelijk materiaalverbruik; montage en onderaanneming, en deze doorgeven aan de magazijnbeheerder ten behoeve van de materiaaladministratie;
 • Uitwerken van nacalculatie (ten behoeve van de weging PxQ) waarin arbeid, uren en materiaalverbruik (per product) worden berekend;
 • Opstellen van de benodigde opleverdocumenten en voorzien in de archivering van afgesloten projecten.;
 • Deelname aan Toolboxen;
 • Uitvoerend in VGKIM-beleid.

KLIK

Uitvoerder Nieuwbouw Gorinchem

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie. Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen, en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de Projectleider en informeert deze over de voortgang. Afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften signaleer je en rapporteer je direct aan de Projectleider. Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

 • Deelname aan bouw-overleggen
 • Start werkoverleg houden
 • Toezicht houden op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen;
 • Bewaken en waar nodig bijstellen van de planning;
 • KLIC-meldingen beoordelen;
 • Controleren op de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu);
 • Uitvoeren en/of aansturen van herstelacties met betrekking tot kwaliteit (uitvoering), milieu, schade en overige zaken;
 • Starten van de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen;
 • Opnemen van productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partij(en) en draagt deze over aan de werkvoorbereider
 • Verantwoordelijk voor het materiaalverbruik
 • Tijdig rapporteren van afwijkingen en meer-/minderwerk aan projectleider en opdrachtgever
 • Verantwoordelijk voor de productieaantallen
 • Bewaken van procedures, vergunningen, KLIC-meldingen en signaalonderbrekingen.
 • Aan- en afmelden van werkzaamheden bij gemeenten, waterschappen etc.
 • Bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften
 • Voert de Werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit
 • Retourneren van niet verbruikte materialen door onderaannemers en/of monteurs
 • Deelname aan Toolboxen;
 • Uitvoeren van werkplekinspecties;
 • Uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Productiemedewerker (2-ploegen) Raamsdonksveer

Beschrijving

Als magazijnmedewerker sta je in een team van 2 aan de productielijn. Hierin ben je verantwoordelijk voor het bewaken van het geautomatiseerde productieproces.

Je taken bestaan uit:

- In- en uitvoeren van halffabricaten

- Aansturen en bedienen van de machines

- Controleren van producten op kwaliteit tijden het productieproces

KLIK

KAM Coördinator regio Limburg

Beschrijving

 • Initiëren van projecten om veilig werken te bevorderen;
 • Opstellen en beoordelen van VGM-plannen en risicoanalyses;
 • Bewaken van kwaliteitsnormeringen zoals ISO, VCA, enz;
 • Voeren van advies- en coachingsgesprekken intern;
 • Ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn en het creëren van draagvlak hiervoor;
 • Uitvoeren van veiligheidsrondes op bouw- en projectlocaties;
 • Begeleiden van het strategische meerjarenplan op KAM-gebied.

KLIK

Administratief medewerker Dongen

Beschrijving

 • Je hebt contact met de klanten van Rasenberg!
 • Je belt de klanten over aanvragen omtrent gas,water en elektra
 • Hierbij controleer je of de aanvraag correct en volledig is. Ook ga je na of de gewenste datum nog steeds gewenst is. Dit bevestig je per e-mail, waarna de aanvraag aan de planning wordt toegevoegd.
 • Je maakt wekelijks de definitieve planningen, deze communiceer je en voer je in het systeem in.
 • Tussendoor verwerk je wijzigingen van klanten en help je ze met vragen.
 • Verder ondersteun je het bedrijfsbureau met alle administratieve handelingen.
 • Dit alles doe je binnen een gezellig en hecht team.

KLIK

Werkvoorbereider nieubouw Gorinchem / Den Haag

Beschrijving

Als werkvoorbereider ben je een belangrijke schakel in het leveringsproces van uitbreidingen en aanpassingen netwerken. Je hoofdtaak zal zijn op basis van een ontwerp het voorbereiden van projecten, maar ook de zorg voor het opleveren van projecten. De voorbereiding houdt in het vaststellen van begin- en eindpunt van het project, opstellen van planning, calculaties en werkomschrijving van het project voor de benodigde capaciteit arbeid, werkmaterieel, onder aanneming, materiaal en uit te voeren werkzaamheden.

Een greep uit jouw takenpakket:- Verzamelen, controleren en beoordelen technische informatie en dit vertalen in een correcte en heldere werkomschrijving en werkdocumenten;
- Afstemmen van de planning gedurende de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase met instantie(s), klanten, bouwers en ontwikkelaars;
- Inzichtelijk maken risico's, aandachtspunten en bijzonderheden en onderzoekt de gevolgen voor het uitvoeringsproces;
- Projectcalculatie opstellen waarin arbeid en materiaal worden uitgetrokken en het projectbudget wordt berekend.
- Je inventariseert de benodigde werkzaamheden door derden en stelt een opdracht op, op basis van eenheden en aantallen (geen opdrachtverstrekking, dat doet de projectleider);
- Reserveren van materiaal op het project door middel van materiaaluitgifteformulieren;
- Bestuderen van de opdrachtwaarde en offertes opstellen indien van toepassing;
- RFC's aanvragen volgens de door de netwerkbeheerder vastgestelde procedure(s).
- KLIC-melding ten behoeve van de uitvoerende partij(en);
- Ondersteuning aan de (buiten) collega's inzake vragen/voortgang in de projecten alsmede klanten en instanties m.b.t. het aanmelden en vastleggen van onze werkzaamheden;
- Collecteren en beoordelen van de revisiegegevens zoals opgesteld door de uitvoerende partij(en) en de revisiegegevens aanbieden ter verwerking;
- Controleren van het werkelijk materiaalverbruik; montage en onder aanneming, en deze doorgeven aan de magazijnbeheerder ten behoeve van de materiaaladministratie;
- Uitwerken van nacalculatie (ten behoeve van de weging PxQ) waarin arbeid, uren en materiaalverbruik (per product) worden berekend;
- Opstellen van de benodigde opleverdocumenten en voorzien in de archivering van afgesloten projecten;
- Deelname aan Toolboxen;
- Uitvoerend in VGKIM-beleid.

KLIK

Werkvoorbereider FttH Den Haag

Beschrijving

Als werkvoorbereider ben je een belangrijke schakel in het leveringsproces van uitbreidingen en aanpassingen netwerken. Je hoofdtaak zal zijn op basis van een ontwerp het voorbereiden van projecten, maar ook de zorg voor het opleveren van projecten. De voorbereiding houdt in het vaststellen van begin- en eindpunt van het project, opstellen van planning, calculaties en werkomschrijving van het project voor de benodigde capaciteit arbeid, werkmaterieel, onder aanneming, materiaal en uit te voeren werkzaamheden.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Verzamelen, controleren en beoordelen technische informatie en dit vertalen in een correcte en heldere werkomschrijving en werkdocumenten;
- Afstemmen van de planning gedurende de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase met instantie(s), klanten, bouwers en ontwikkelaars;
- Inzichtelijk maken risico's, aandachtspunten en bijzonderheden en onderzoekt de gevolgen voor het uitvoeringsproces;
- Projectcalculatie opstellen waarin arbeid en materiaal worden uitgetrokken en het projectbudget wordt berekend;
- Je inventariseert de benodigde werkzaamheden door derden en stelt een opdracht op, op basis van eenheden en aantallen (geen opdrachtverstrekking, dat doet de projectleider);
- Reserveren van materiaal op het project door middel van materiaaluitgifteformulieren;
- Bestuderen van de opdrachtwaarde en offertes opstellen indien van toepassing;
- RFC's aanvragen volgens de door de netwerkbeheerder vastgestelde procedure(s);
- KLIC-melding ten behoeve van de uitvoerende partij(en);
- Ondersteuning aan de (buiten) collega's inzake vragen/voortgang in de projecten alsmede klanten en instanties m.b.t. het aanmelden en vastleggen van onze werkzaamheden;
- Collecteren en beoordelen van de revisiegegevens zoals opgesteld door de uitvoerende partij(en) en de revisiegegevens aanbieden ter verwerking;
- Controleren van het werkelijk materiaalverbruik; montage en onder aanneming, en deze doorgeven aan de magazijnbeheerder ten behoeve van de materiaaladministratie;
- Uitwerken van nacalculatie (ten behoeve van de weging PxQ) waarin arbeid, uren en materiaalverbruik (per product) worden berekend;
- Opstellen van de benodigde opleverdocumenten en voorzien in de archivering van afgesloten projecten;
- Deelname aan Toolboxen;
- Uitvoerend in VGKIM-beleid.

KLIK

Uitvoerder Nieuwbouw Gorinchem / Den Haag

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie. Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen, en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de Projectleider en informeert deze over de voortgang. Afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften signaleer je en rapporteer je direct aan de Projectleider. Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Een greep uit jouw takenpakket:
- Deelname aan bouw-overleggen
- Start werkoverleg houden
- Toezicht houden op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen;
- Bewaken en waar nodig bijstellen van de planning;
- KLIC-meldingen beoordelen;
- Controleren op de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu);
- Uitvoeren en/of aansturen van herstelacties met betrekking tot kwaliteit (uitvoering), milieu, schade en overige zaken;
- Starten van de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen;
- Opnemen van productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partij(en) en draagt deze over aan de werkvoorbereider
- Verantwoordelijk voor het materiaalverbruik
- Tijdig rapporteren van afwijkingen en meer-/minderwerk aan projectleider en opdrachtgever
- Verantwoordelijk voor de productieaantallen
- Bewaken van procedures, vergunningen, KLIC-meldingen en signaalonderbrekingen.
- Aan- en afmelden van werkzaamheden bij gemeenten, waterschappen etc.
- Bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften
- Voert de Werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit
- Retourneren van niet verbruikte materialen door onderaannemers en/of monteurs
- Deelname aan Toolboxen;
- Uitvoeren van werkplekinspecties;
- Uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Service monteur waterdispensers Landelijk

Beschrijving

 • Het periodiek onderhouden van waterdispensers, nieuwe of vervangende dispensers installeren en -tijdens kantooruren- storingen op bestaande machines oplossen
 • Je beheert de kwaliteit van de installaties als eindverantwoordelijke
 • Jij schakelt tussen je collega's bij BRITA en bij de klant
 • Jij bent aanspreekpunt van de klanten en vertegenwoordigt onze organisatie ter plekke
 • Je rapporteert aan de Service Manager Benelux
 • Je werkt in Nederland, België en Luxemburg

KLIK

Uitvoerder FttH Regio Zuid-Holland / Utrecht

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie.Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen, en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de Projectleider en informeert deze over de voortgang. Afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften signaleer je en rapporteer je direct aan de Projectleider. Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Een greep uit jouw takenpakket:
- Deelname aan bouw-overleggen.
- Toezicht houden op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen.
- Bewaking en waar nodig bijstellen van de planning.
- KLIC-meldingen beoordelen.
- Controlerenop de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheiden milieu)
- Uitvoeren en/of aansturen van herstelacties met betrekking tot kwaliteit (uitvoering),milieu, schade en overige zaken.
- Starten van de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen.
- Opnemen van productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partijen en draagt deze over aan de werkvoorbereider.
- Verantwoordelijk voor het materiaalgebruik.
- Tijdig rapporteren van afwijkingen en meer/minderwerk aan de projectleideren opdrachtgever.
- Verantwoordelijk voor de productieaantallen.
- Aan- en afmelden van werkzaamheden bij gemeenten, waterschappen etc.

 • Bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften.
 • Voert de werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit.

KLIK

COAX Monteur Gorinchem / Den Haag

Beschrijving

Als COAX-monteur Basis ben je verantwoordelijk voor het (zelfstandig) in kaart brengen van bestaande netwerken, het installeren en (om)bouwen van HFC-netwerken, het verzorgen van de afwerking in onder andere versterkerkasten en het verrichten van preventief onderhoud. Na uitvoering van de werkzaamheden lever je de vereiste revisiegegevens en productiegegevens op aan je uitvoerder/projectleider, die verantwoordelijk is voor het project. Daarnaast heb je een klantvriendelijke instelling en vindt het een uitdaging om storingen en technische problemen op te lossen.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Lokaliseren van de huisaansluitkabel welke op rol gelegd is.
- Invoeren van de huisaansluitkabel en routeren van de kabel naar de locatie waar de wandcontactdoos wordt afgemonteerd.
- Plaatsen en afmonteren van de huisaansluitkabel in de woning/meterkast.
- Het pulsen van huisaansluitkabels/voedingskabels en bepalen van de lengte van de kabel.
- Staffelen/herstaffelen van huisaansluitkabels.
- Bestaande netwerken in kaart brengen.
- HFC- netwerken installeren en (om)bouwen.
- Afwerkingen en metingen verzorgen in/aan versterkerkasten.
- Kleine civiele werkzaamheden, opgraven van kabels en plaatsing/ophoging/verplaatsingen van kasten.
- Terugkoppeling geven over de verrichte werkzaamheden.
- Alle voorkomende werkzaamheden verrichten aan het coaxnetwerk en de technische installatie.
- Bijhouden van materiaalverbruik per project en deze indienen bij afronding van de werkzaamheden.
- Signaleren en melden van afwijkingen bij de uitvoer en komt proactief met alternatieve oplossingen.
- Fotograferen van uitgevoerde werkzaamheden en afwijkingen.
- Informeert de uitvoerder dagelijks met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden, eventuele restpunten en meldt aansluitingen die gereed zijn dezelfde dag nog conform de gemaakte afspraken.
- Voert indien van toepassing herstelacties uit met betrekking tot kwaliteit, milieu, schade en overige zaken.

 • Gedraagt en kleedt zich ten alle tijden correct en representatief.

KLIK

Technisch magazijn beheerder Weert

Beschrijving

 • Het uitvoeren van periodieke controles m.b.t. bezettingsgraad van ieder afzonderlijk materieelstuk;
 • Het innemen, schoonmaken van de materieelstukken;
 • Het n.a.v. de materiaallijst selecteren van leveranciers;
 • Het correct werkend uitgeven van de materieelstukken;
 • Het plegen van kleinschalig reparaties en onderhoud;
 • Het onderhouden van contacten met leveranciers m.b.t. uit te voeren reparaties en periodieke keuringen;
 • Het geven van instructies over het functioneren van de materieelstukken;
 • Zowel het eigen personeel als onderaannemers wijzen op het correcte gebruik van de materieelstukken;
 • Het schriftelijk rapporteren wanneer er afwijkingen in het correct gebruik geconstateerd worden;
 • De uitgifte van afzetmaterialen;
 • De uitgifte van kabelhaspels;
 • Overige voorkomende magazijn activiteiten.

KLIK

Projectcoördinator Nieuwbouw Gorinchem / Den haag

Beschrijving

Als Projectcoördinator Nieuwbouw zet je de eerste stap in het proces van nieuwe projecten. Op basis van ontvangen triggers door de orderintake word je uitgenodigd om deel te nemen aan een initiatie-overleg van een nieuwbouw- of reconstructieprojecten. Stakeholders daarin zijn bouwontwikkelaars, bouwbedrijven, combi-organisaties, gemeenten, waterschappen etc. Je werkt als projectcoördinator nauw samen de Coördinator Orderintake en medewerkers van het bedrijfsbureau. Je beoordeeld aan de hand van de ontvangen triggers welke informatie je nodig hebt om deel te nemen aan het initiatie/bouw-overleg, denk daarbij aan bestaande netwerkregistratiegegevens, omgevingsfactoren (auto-, water- en snelwegen, dijken etc.). Deze gegevens verzamel je in overleg met de engineers/werkvoorbereiders van het bedrijfsbureau. De uitkomst van de overleggen leg je vast in een gespreksverslag/logboek en overhandig en bespreek je met de engineer/werkvoorbereider, waarna door hun een ontwerp gemaakt kan worden, eventueel neem je ook deel aan vervolg overleggen voor de projecten. Verder werk je samen met de leverstraten die uiteindelijk het project zullen realiseren, wellicht is feedback van jou wenselijk.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Je ontvangt nieuwe aanvragen/opdrachten voor nieuwbouwprojecten.

 • Beoordeelt inkomende aanvragen op volledigheid en juistheid van de aangeleverde en in Xaris raadpleegbare informatie en documenten. (=clean order check).
 • Verzamelt netwerkregistratiegegevens, omgevingsfactoren (auto,- water- en snelwegen, dijken etc.) benodigd voor overlegvormen.
 • Maakt bouwkundige en projectafspraken met betrokkenen.
 • Toetsing op voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu)
 • Voorziet engineer/werkvoorbereider van informatie t.b.v. opstellen schets- en detailontwerp).
 • Neemt deel aan initiatie- bouw en combioverlegvorm.
 • Doet verslaglegging van de diverse bijgewoonde overleggen en gemaakte afspraken.
 • Bewaken van communicatie omtrent gemaakte afspraken/
 • Rapporteert aan bedrijfsniveau.
 • Deelname aan toolboxen.
 • Uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Start je carrière in de bouw als Leerling Monteur Gas Water Fitter in Utrecht Harmelen

Beschrijving

Als Leerling Monteur Gas Water Fitter ben je verantwoordelijk voor het vervangen, repareren en aanleggen van leidingen. Werk zij aan zij met ervaren professionals en krijg de mogelijkheid om aan diverse uitdagende projecten deel te nemen. We zoeken enthousiaste jongeren die klaar zijn voor een uitdagende carrière in de bouwsector.


KLIK

Machinist minigraver Utrecht

Beschrijving

Bevoegdheden

Besturen van de graafmachine en het uitvoeren van klein onderhoud;

Stilleggen van de werkzaamheden indien de veiligheid van medewerkers, omwonenden en passanten in het gedrang komt.

Taakomschrijving

- Graven van sleuven met behulp van de graafmachine;

- Erop toezien dat kabels en leidingen niet worden geschaad;

- Werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren met de machine;

- Gebruiksklaar maken van de machine en kleinschalig onderhoud;

- Laden en lossen van de machine op en van een transportmiddel;

- Machinaal uitvoeren van de werkzaamheden;

- Rapporteren en registreren van de werkzaamheden;

- Voorbereiden van onderhouden en reparaties aan de machine en dit rapporteren en registreren;

- Zorg dragen voor een goede communicatie met de grondwerker.

KLIK