ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL
slogan

Zoek een baan

Ik zoek een baan als:
Binnen een straal van:
Rond:
Functiegroep

124 vacatures gevonden

Technisch magazijn beheerder Weert

Beschrijving

 • Het uitvoeren van periodieke controles m.b.t. bezettingsgraad van ieder afzonderlijk materieelstuk;
 • Het innemen, schoonmaken van de materieelstukken;
 • Het n.a.v. de materiaallijst selecteren van leveranciers;
 • Het correct werkend uitgeven van de materieelstukken;
 • Het plegen van kleinschalig reparaties en onderhoud;
 • Het onderhouden van contacten met leveranciers m.b.t. uit te voeren reparaties en periodieke keuringen;
 • Het geven van instructies over het functioneren van de materieelstukken;
 • Zowel het eigen personeel als onderaannemers wijzen op het correcte gebruik van de materieelstukken;
 • Het schriftelijk rapporteren wanneer er afwijkingen in het correct gebruik geconstateerd worden;
 • De uitgifte van afzetmaterialen;
 • De uitgifte van kabelhaspels;
 • Overige voorkomende magazijn activiteiten.

KLIK

Uitvoerder FttH Regio Zuid-Holland / Utrecht

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie.Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen, en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de Projectleider en informeert deze over de voortgang. Afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften signaleer je en rapporteer je direct aan de Projectleider. Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Een greep uit jouw takenpakket:
- Deelname aan bouw-overleggen.
- Toezicht houden op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen.
- Bewaking en waar nodig bijstellen van de planning.
- KLIC-meldingen beoordelen.
- Controlerenop de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheiden milieu)
- Uitvoeren en/of aansturen van herstelacties met betrekking tot kwaliteit (uitvoering),milieu, schade en overige zaken.
- Starten van de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen.
- Opnemen van productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partijen en draagt deze over aan de werkvoorbereider.
- Verantwoordelijk voor het materiaalgebruik.
- Tijdig rapporteren van afwijkingen en meer/minderwerk aan de projectleideren opdrachtgever.
- Verantwoordelijk voor de productieaantallen.
- Aan- en afmelden van werkzaamheden bij gemeenten, waterschappen etc.

 • Bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften.
 • Voert de werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit.

KLIK

COAX Monteur Gorinchem / Den Haag

Beschrijving

Als COAX-monteur Basis ben je verantwoordelijk voor het (zelfstandig) in kaart brengen van bestaande netwerken, het installeren en (om)bouwen van HFC-netwerken, het verzorgen van de afwerking in onder andere versterkerkasten en het verrichten van preventief onderhoud. Na uitvoering van de werkzaamheden lever je de vereiste revisiegegevens en productiegegevens op aan je uitvoerder/projectleider, die verantwoordelijk is voor het project. Daarnaast heb je een klantvriendelijke instelling en vindt het een uitdaging om storingen en technische problemen op te lossen.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Lokaliseren van de huisaansluitkabel welke op rol gelegd is.
- Invoeren van de huisaansluitkabel en routeren van de kabel naar de locatie waar de wandcontactdoos wordt afgemonteerd.
- Plaatsen en afmonteren van de huisaansluitkabel in de woning/meterkast.
- Het pulsen van huisaansluitkabels/voedingskabels en bepalen van de lengte van de kabel.
- Staffelen/herstaffelen van huisaansluitkabels.
- Bestaande netwerken in kaart brengen.
- HFC- netwerken installeren en (om)bouwen.
- Afwerkingen en metingen verzorgen in/aan versterkerkasten.
- Kleine civiele werkzaamheden, opgraven van kabels en plaatsing/ophoging/verplaatsingen van kasten.
- Terugkoppeling geven over de verrichte werkzaamheden.
- Alle voorkomende werkzaamheden verrichten aan het coaxnetwerk en de technische installatie.
- Bijhouden van materiaalverbruik per project en deze indienen bij afronding van de werkzaamheden.
- Signaleren en melden van afwijkingen bij de uitvoer en komt proactief met alternatieve oplossingen.
- Fotograferen van uitgevoerde werkzaamheden en afwijkingen.
- Informeert de uitvoerder dagelijks met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden, eventuele restpunten en meldt aansluitingen die gereed zijn dezelfde dag nog conform de gemaakte afspraken.
- Voert indien van toepassing herstelacties uit met betrekking tot kwaliteit, milieu, schade en overige zaken.

 • Gedraagt en kleedt zich ten alle tijden correct en representatief.

KLIK

Junior Omgevingsmanager Dongen

Beschrijving

 • Je hebt een coördinerende, sturende en adviserende rol ten behoeve van de omgevingsaspecten, waaronder bouwcommunicatie, klachten en meldingen, schades, K&L derden, monitoring, ecologie, OCE, archeologie, milieu, verkeers- en incidentenmanagement wegen en scheepvaart, bouwlogistiek, sociale veiligheid, vergunningen en (private) toestemmingen;
 • Je inventariseert (conflicterende) belangen van stakeholders en brengt gerelateerde risico's in kaart en vertaalt de stakeholdereisen naar creatieve en werkbare oplossingen passend binnen de kaders van het contract en projectbegroting;
 • Je creëert draagvlak bij de omgeving voor het project en de omstandigheden, je zorgt dat afspraken worden nagekomen, signaleert tekortkomingen en anticipeert daarop richting de projectorganisatie;
 • Je vertegenwoordigt het projectteam en behartigt het projectbelang richting de omgeving en draagt zorg dat informatie van buitenaf in de projectorganisatie wordt geborgd;
 • Je bent verantwoordelijk voor een eenduidig communicatiebeleid richting stakeholders, en stemt de werkzaamheden op bestuurlijk en ambtelijk niveau af (direct of indirect via opdrachtgever afhankelijk van contractvoorwaarden);
 • Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van een 24/7 meldpunt voor vragen, schademeldingen en serviceverzoeken;
 • Je adviseert de projectmanager omtrent omgevingszaken, budgetverantwoordelijk en coördineert omgevingszaken met o.a. de technisch manager (tijdigheid ontwerp i.r.t. vergunningen, verificatie & validatie van stakeholderseisen) en (hoofd)uitvoerder (uitvoeringsplanning afstemmen met omgeving).

KLIK

Projectcoördinator Nieuwbouw Gorinchem / Den haag

Beschrijving

Als Projectcoördinator Nieuwbouw zet je de eerste stap in het proces van nieuwe projecten. Op basis van ontvangen triggers door de orderintake word je uitgenodigd om deel te nemen aan een initiatie-overleg van een nieuwbouw- of reconstructieprojecten. Stakeholders daarin zijn bouwontwikkelaars, bouwbedrijven, combi-organisaties, gemeenten, waterschappen etc. Je werkt als projectcoördinator nauw samen de Coördinator Orderintake en medewerkers van het bedrijfsbureau. Je beoordeeld aan de hand van de ontvangen triggers welke informatie je nodig hebt om deel te nemen aan het initiatie/bouw-overleg, denk daarbij aan bestaande netwerkregistratiegegevens, omgevingsfactoren (auto-, water- en snelwegen, dijken etc.). Deze gegevens verzamel je in overleg met de engineers/werkvoorbereiders van het bedrijfsbureau. De uitkomst van de overleggen leg je vast in een gespreksverslag/logboek en overhandig en bespreek je met de engineer/werkvoorbereider, waarna door hun een ontwerp gemaakt kan worden, eventueel neem je ook deel aan vervolg overleggen voor de projecten. Verder werk je samen met de leverstraten die uiteindelijk het project zullen realiseren, wellicht is feedback van jou wenselijk.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Je ontvangt nieuwe aanvragen/opdrachten voor nieuwbouwprojecten.

 • Beoordeelt inkomende aanvragen op volledigheid en juistheid van de aangeleverde en in Xaris raadpleegbare informatie en documenten. (=clean order check).
 • Verzamelt netwerkregistratiegegevens, omgevingsfactoren (auto,- water- en snelwegen, dijken etc.) benodigd voor overlegvormen.
 • Maakt bouwkundige en projectafspraken met betrokkenen.
 • Toetsing op voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu)
 • Voorziet engineer/werkvoorbereider van informatie t.b.v. opstellen schets- en detailontwerp).
 • Neemt deel aan initiatie- bouw en combioverlegvorm.
 • Doet verslaglegging van de diverse bijgewoonde overleggen en gemaakte afspraken.
 • Bewaken van communicatie omtrent gemaakte afspraken/
 • Rapporteert aan bedrijfsniveau.
 • Deelname aan toolboxen.
 • Uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Administratief medewerker Harmelen

Beschrijving

Wat ga je doen?

 • Beantwoord inkomende telefoongesprekken en e-mails
 • Plant schouwafspraken in
 • Plant werkzaamheden in de agenda van uitvoerende collega's.
 • Het doorzetten van de juiste informatie naar het bedrijfsbureau of de afdeling uitvoering.

KLIK

Werkverantwoordelijke Dongen

Beschrijving

Verrichten van risico-inventarisaties en het beoordelen van veilige installaties;

Analyseren en evalueren van genomen veiligheidsmaatregelen;

Coachen, aansturen en beoordelen van medewerkers op het gebied van vakmanschap en veiligheid;

Controleren en toezien op de naleving en toepassing van procedures;

Signaleren en melden van knelpunten en verbetermogelijkheden aandragen conform geldende wet- en regelgeving;

In samenwerking met andere WV'ers een landelijke werkwijze opzetten voor het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen.

KLIK

Glasvezelmonteur Gorinchem

Beschrijving

Als Glasvezel-monteur ben je een belangrijke schakel in het leveringsproces van uitbreidingen en aanpassingen in glasvezelnetwerken. Je werkt veelal in bestaande netwerken samen met je directe collega's en zal met jouw kennis en ervaring de zakelijke leveringen elke keer weer tot een succes maken.Je bent verantwoordelijk voor het aanleggen, monteren en/of repareren van gedeelten van glasvezelnetwerken ten behoeve van de realisatie van diverse projecten.Je krijgt uiteraard de beschikking over een volledig uitgeruste glasbus met bijbehorende apparatuur zoals OTDR, lasmachine, videomicroscoop, etc. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het lassen, testen en afmonteren van glasvezel. Je hebt technisch inzicht en een technische achtergrond. Daarnaast ben je nauwkeurig en kan je goed communiceren richting onze klanten. Je toont initiatief in bepaalde situaties en hebt een flexibele houding ten opzichte van werktijden. Het volgen van opleidingen en trainingen behoort uiteraard tot de mogelijkheden en zal ook noodzakelijk zijn om je functie te kunnen (blijven) vervullen. Vereiste certificaten (naast VCA) voor deze werkzaamheden zijn SECT B4 en SECT C4 |(Pré) en een ESD-certificaat. Wanneer je deze niet bezit, kan de opleiding via de opdrachtgever gevolgd worden waarbij een standaard studie overeenkomst hoort.

Taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor uitvoering glasvezelwerkzaamheden conform werkomschrijvingen, werkdocumenten, instructies, kwaliteitseisen, voorschriften en planning.
 • Je houdt het materiaalverbruik per project bij en dient dit overzicht in bij afronding van het project.
 • Je signaleert en meldt afwijkingen bij de uitvoerder en komt proactief met alternatieve oplossingen.
 • Je fotografeert uitvoerde werkzaamheden en afwijkingen
 • Je informeert de uitvoerder dagelijks met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden, eventuele restpunten en meldt aansluitingen die gereed zijn dezelfde dag nog RFS* conform de gemaakte werkafspraken.
 • Je voert, indien van toepassing, herstelacties uit met betrekking tot kwaliteit(uitvoering), milieu, schade en overige zaken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorraadbeheer van de eigen autovoorraad.
 • Je gedraagt en kleedt zich ten alle tijden correct en representatief.
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte en tijdige terugkoppeling van de uitgevoerde werkzaamheden, restpunten inclusief het gereed melden van gerealiseerde aansluitingen.
 • Je bent uitvoerend inzake VGM-beleid.
 • Je voert de werkzaamheden conform de Arbowet en de voorschriften binnen de organisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid, uit.
 • Je laat de werkplek opgeruimd en netjes achter.
 • Je verricht kleine civiele werkzaamheden, zoals het opgraven van handholes en KMZ-moffen.

KLIK

Uitvoerder Telecom Gorinchem

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie. Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de projectleider en informeert deze over de voortgang.Je signaleert afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften, welke je direct aan je projectleider rapporteert.Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Taken:

 • Je neemt deel aan bouw-overleggen.
 • Je houdt de start van het werkoverleg.
 • Je houdt toezicht op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen.
 • Je bewaakt de planning en stelt deze waar nodig bij.
 • Je beoordeelt KLIC-meldingen.
 • Je controleert op de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu).
 • Je voert de herstelacties uit en/of stuurt deze aan met betrekking tot kwaliteit (uitvoering), milieu schade en overige zaken.
 • Je start de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen.
 • Je neemt de productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik op, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partij(en) en draagt deze over aan de werkvoorbereider.
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaalverbruik.
 • Je rapporteert tijdig de afwijkingen en meer-/minderwerk aan projectleider en opdrachtgever.
 • Je bent verantwoordelijk voor de productieaantallen.
 • Je bewaakt procedures, vergunningen, KLIC-meldingen en signaalonderbrekingen.
 • Je meldt werkzaamheden aan- en af bij gemeenten, waterschappen etc.
 • Je bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften
 • Je voert de werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit.
 • Je retourneert van niet verbruikte materialen door onderaannemers en/of monteurs.
 • Je neemt deel aan toolboxen.
 • Je bent uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Telecom monteur HAS Gorinchem

Beschrijving

Als HAS Monteur werk je in een team, om klanten aan te sluiten op COAX. Bij zowel zakelijke als particuliere aansluitingen ben jij diegene die de aansluitingen monteert, eventueel installeert en activeert en klanten hiermee met een tevreden gevoel achterlaat. Daarnaast los je ook in-home problemen op.

Taken:

 • Lokaliseren van de COAX welke op rol nabij de gevel van de woning gelegd is;
 • Invoeren van de COAX en routeren van de kabel naar de locatie waar het COAX aansluitpunt wordt afgemonteerd;
 • Plaatsen en monteren van de wandcontactdoos in de meterkast en woonkamer;
 • Aansluitingen actief opleveren bij klanten welke COAX diensten hebben aangevraagd (monteur);
 • Controlemeting aansluitpunt woning;
 • Aansluiting in versterkerkast maken;
 • Modem installatie in woning.

KLIK

Monteur telecom CAI Gorinchem

Beschrijving

Als CAI monteur ben je verantwoordelijk voor:

 • Het (zelfstanding) in kaart brengen van bestaande netwerken;
 • Het installeren en (om) bouwen van kabel-TV netwerken;
 • Het verzorgen van de afwerking en metingen in onder andere versterkers in wijkcentra
 • Het verrichten van preventief onderhoud;
 • Het terugkoppelen over de verrichte werkzaamhedenaan je uitvoerder/projectleider die verantwoordelijk is voor het project;
 • Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden aan het coaxnetwerk en de technische installatie.

KLIK

Medewerker technische dienst Weert

Beschrijving

Wat ga je doen?

 • Je voert op een correcte wijze het preventief onderhoud volgens een onderhoudsplanning uit.
 • Je installeert samen met hoofd technische dienst nieuwe machines en installaties.
 • Je verhelpt storingen op afroep vanuit alle afdelingen.
 • Je beoordeelt en beheert werkinstructies voor de afdeling onderhoud.
 • Je voert werkplekinspecties uit.
 • Je signaleert afwijkingen en speelt hier direct op in.

KLIK

Vacature: Ervaren Engineer Kabels & Leidingen Dongen

Beschrijving

Als Engineer Ondergrondse Infra ben jij verantwoordelijk voor de engineering van kabels en leidingen en geef je advies over alle aspecten rondom ondergrondse kabels en buisleidingen. Je hebt kennis en ervaring met diverse aanlegtechnieken, leidingsmaterialen en procesbegeleiding. In deze rol zorg je voor de engineering van projecten voor het aanleggen van gas, water en elektra.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Engineering van kabels- en leidingsystemen
 • Calculaties en bestekanalyses verzorgen
 • Materiaalbehoeften bepalen en werkzaamheden ramen
 • Technische werkzaamheden plannen
 • Vergunningen aanvragen
 • Tracé studies uitvoeren
 • Uitvoeringsoplossingen aandragen
 • Contact onderhouden met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers
 • Evaluatie van het project na afronding.

KLIK

Vacature: Ervaren Engineer Kabels & Leidingen Weert

Beschrijving

Als Engineer Ondergrondse Infra ben jij verantwoordelijk voor de engineering van kabels en leidingen en geef je advies over alle aspecten rondom ondergrondse kabels en buisleidingen. Je hebt kennis en ervaring met diverse aanlegtechnieken, leidingsmaterialen en procesbegeleiding. In deze rol zorg je voor de engineering van projecten voor het aanleggen van gas, water en elektra.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Engineering van kabels- en leidingsystemen
 • Calculaties en bestekanalyses verzorgen
 • Materiaalbehoeften bepalen en werkzaamheden ramen
 • Technische werkzaamheden plannen
 • Vergunningen aanvragen
 • Tracé studies uitvoeren
 • Uitvoeringsoplossingen aandragen
 • Contact onderhouden met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers
 • Evaluatie van het project na afronding.

KLIK

Administratief medewerker Tilburg

Beschrijving

Als administratief medewerker draag jij er zorg voor dat de projecten administratief bijgehouden worden. Jij werkt nauw samen met de uitvoerder en ondersteunt hem administratief in de projecten. Je maakt inkooporders voor leveranciers en boekt de inkopen op het project. Jij draagt zorg dat de digitale facturen correct en tijdig bij onze klant worden afgeleverd.

KLIK

Allround productiemedewerker Etten-Leur

Beschrijving

Als Allround Productiemedewerker werk je in de afdeling productie en rapporteer je aan de teamleider productie. Je voert verschillende taken uit met betrekking tot mengerij, malerij en tapperij, waardoor je bijdraagt aan een ongestoorde productie. Je voert verschillende taken uit met betrekking tot mengerij, malerij en tapperij, waardoor je bijdraagt aan een ongestoorde productie.

Als allround productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Vaststellen van de volgorde van afwerking van productieopdrachten voor de dag.
- Voorbereiden van het mengproces volgens specificaties, verzamelen van benodigdheden, wegen en toevoegen van grond- en hulpstoffen, of invoeren van gegevens in geautomatiseerde systemen.
- Bedienen van de menginstallatie, apparatuur instellen/bijstellen, kuipen aansluiten, batches naar de tussenopslagtanks overpompen en kuipen klaarzetten voor verdere verwerking.
- Controleren van het eindproduct volgens specificaties.
- Schoonmaken van apparatuur, onderdelen (de)monteren en reinigen en afval afvoeren.

 • Nemen van monsters voor tussentijdse en eindcontroles en deze volgens procedures en richtlijnen aanleveren bij de keurkamer.
 • Signaleren van storingen en deze melden bij de leidinggevende en bespreken met de monteur.
 • Assisteren bij diverse werkzaamheden.
 • Uitvoeren van opruim -en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Deelnemen aan werkoverleg, voorlichtingsbijeenkomst en trainingen.

KLIK

Vacature: Ervaren Grondwerker - Bouw je toekomst in regio Zeeland! Grijpskerke

Beschrijving

 • Grondwerkzaamheden uitvoeren, zoals sleuven graven en riolering aanleggen.
 • Ondersteuning bieden aan machinisten, chauffeurs en monteurs.
 • Beveiligen van de werf en werfomgeving met behulp van signalisatie.
 • Bepalen van circulatiemogelijkheden en in kaart brengen van het terrein.
 • Aanbrengen en verdichten van bodemlagen en afdeklagen.
 • Plaatsen en afwerken van elementen van het openbare wegennet.
 • Opvullen en aandammen van uitgravingen voor een perfecte afwerking.
 • Handmatig graven indien machinaal niet mogelijk.
 • Beschermen van kabels en leidingen tegen schade.

KLIK

Productiemedewerker Etten-Leur

Beschrijving

Als productiemedewerker speel je een cruciale rol in het bereiden en leveren van tussen- en eindproducten volgens specificaties. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze kernwaarden: duurzaamheid, innovatie en transparantie.

Als (allround) productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Samen met de leidinggevende het deelproductieproces bedienen, controleren en regelen.

 • Nemen van tussentijdse en eindcontrole monsters en aanleveren bij de keurkamer volgens procedures en richtlijnen.
 • Signaleren van storingen en deze melden bij de leidinggevende.
 • Controleren of de aangeleverde verpakkingen voldoen aan de specificaties; bij afwijkingen de leidinggevende informeren.
 • Het gereed product afvullen in de verpakkingen volgens de uitvulbon.
 • Aanbrengen van benodigde etiketten en kenmerken op emballage en verpakkingen, evenals het etiketteren van verpakte producten en zorgdragen voor de juiste aantallen in de verpakkingen.
 • Stapelen van de verpakte producten volgens het voorgeschreven patroon op pallets.
 • Het eerstelijns onderhoud uitvoeren (apparatuur schoonhouden).
 • Deelnemen aan werkoverleg, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, toolboxmeetings enzovoort.

KLIK

Vacature: Medewerker Projectadministratie - APK Group | Ontwikkel je carrière als expert Dongen

Beschrijving

Als Medewerker Projectadministratie speel jij een cruciale rol bij APK Group. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de administratieve processen en draagt bij aan een vlekkeloze uitvoering van onze projecten. Je ondersteunt diverse teams, waaronder de productieafdeling, algemene administratie en personeelsdienst. Bovendien fungeer je als eerste aanspreekpunt voor de uitvoerende medewerkers, waardoor je een onmisbare schakel bent binnen onze organisatie.


Taken:

 • Opstellen en opvolgen van vorderingsstaten voor facturatie.
 • Genereren van verkoopfacturen op basis van vorderingsstaten.
 • Controleren van aankoop- en prijsinformatie aan de hand van bestelbonnen.
 • Registratie van dagrapporten en afhandeling van bijbehorende administratieve taken.
 • Beheren van bureau- en werfdossiers van de profitcenters.
 • Administratieve opvolging van klachten.
 • Fungeren als intermediair en aanspreekpunt voor de personeelsdienst.
 • Ondersteunen bij diverse organisatorische taken.

KLIK

Finance Manager Vacature | APK Group | Regio Midden Brabant Oosterhout

Beschrijving

Als Finance Manager heeft u een sleutelrol binnen het Finance Team en rapporteert u rechtstreeks aan de CFO en de Financial Expert. U bent verantwoordelijk voor het voeren van onderhandelingen met banken, het beheren van financiële relaties en het optimaliseren van onze financiële positie. Daarnaast speelt u een actieve rol bij het identificeren van financieringsmogelijkheden en het sluiten van succesvolle deals. U zorgt ook voor het dagelijkse beheer van de boekhoudafdeling, waarbij u streeft naar een nauwkeurige dienstverlening aan onze interne klanten.

KLIK