ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL
slogan

Zoek een baan

Ik zoek een baan als:
Binnen een straal van:
Rond:
Functiegroep

111 vacatures gevonden

Vacature: Leerling E-Monteur - Volop Kansen in Utrecht! Harmelen

Beschrijving

 • Aansluiten van elektriciteitsdistributie
 • Plaatsen van digitale meters
 • Montagewerkzaamheden uitvoeren
 • Werken aan het ondergrondse laagspanningsnet
 • Oplossen van storingen aan het elektriciteitsnet

KLIK

Medewerker verkeersmaatregelen Tilburg

Beschrijving

Als medewerker verkeersmaatregelen ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- -Het monteren van verkeersmaatregelen zoals borden, lichtwagens etc.;

- -Transporteren en het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen op zowel autosnelwegen als op wegen binnen en buiten de bebouwde kom;

- -Startend in een team en wanneer wenselijk later zelfstandig of in koppels met de werkbus op pad om de werkzaamheden uit te voeren.

KLIK

Medewerker Productie (Aluminium) Drunen

Beschrijving

KLIK

Tekenaar/Werkvoorbereider Drunen

Beschrijving

KLIK

Allround productiemedewerker Etten-Leur

Beschrijving

Als Allround Productiemedewerker werk je in de afdeling productie en rapporteer je aan de teamleider productie. Je voert verschillende taken uit met betrekking tot mengerij, malerij en tapperij, waardoor je bijdraagt aan een ongestoorde productie. Je voert verschillende taken uit met betrekking tot mengerij, malerij en tapperij, waardoor je bijdraagt aan een ongestoorde productie.

Als allround productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Vaststellen van de volgorde van afwerking van productieopdrachten voor de dag.
- Voorbereiden van het mengproces volgens specificaties, verzamelen van benodigdheden, wegen en toevoegen van grond- en hulpstoffen, of invoeren van gegevens in geautomatiseerde systemen.
- Bedienen van de menginstallatie, apparatuur instellen/bijstellen, kuipen aansluiten, batches naar de tussenopslagtanks overpompen en kuipen klaarzetten voor verdere verwerking.
- Controleren van het eindproduct volgens specificaties.
- Schoonmaken van apparatuur, onderdelen (de)monteren en reinigen en afval afvoeren.

 • Nemen van monsters voor tussentijdse en eindcontroles en deze volgens procedures en richtlijnen aanleveren bij de keurkamer.
 • Signaleren van storingen en deze melden bij de leidinggevende en bespreken met de monteur.
 • Assisteren bij diverse werkzaamheden.
 • Uitvoeren van opruim -en schoonmaakwerkzaamheden.
 • Deelnemen aan werkoverleg, voorlichtingsbijeenkomst en trainingen.

KLIK

Vacature: Uitvoerder Energie & Water (E&W) - Regio Brabant | Leid en Coördineer Prestigieuze Infraprojecten Dongen

Beschrijving

Als Uitvoerder Energie & Water heb je een centrale rol bij de realisatie van belangrijke infraprojecten. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering van bouwprojecten, waarbij je leiding geeft aan een team van professionals. Je bent het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en zorgt ervoor dat alle aspecten van het werk vlekkeloos verlopen. Je organiseert en stuurt de werkzaamheden aan, bewaakt de tijdsplanning, kwaliteit en begroting, en zorgt ervoor dat elk project succesvol wordt afgerond.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden en uitvoeren van infraprojecten op een efficiënte en gestructureerde wijze.
 • Opstellen van gedetailleerde uitvoeringsplannen, werkplannen, evaluatieplannen en nazorgplannen.
 • Coördineren van alle praktische aspecten van het werk, met specifieke focus op de energie- en waterinfrastructuur.
 • Bewaken van de voortgang van het project en zorgdragen voor optimale kwaliteit en veiligheid.
 • Analyseren, interpreteren en uitzetten van technische tekeningen en tracés.
 • Nemen van ter plaatse beslissingen met betrekking tot verbindingstechnieken en hulpstukken.

KLIK

Vacature: Gedreven Projectleider Energie & Water in Grijpskerke Grijpskerke

Beschrijving

Wat jij gaat doen:

Als Projectleider Energie & Water ben jij de drijvende kracht achter onze projecten. Je leidt het team en bewaakt de begroting, planning en voortgang. Jouw doel? Het succesvol voltooien van projecten binnen de gestelde termijnen en budgetten.

Taken omvatten:

 • Voorbereiden en systematisch uitvoeren van projecten.
 • Opstellen van gedetailleerde werkplannen, evaluatieplannen en nazorgplannen.
 • Maken van berekeningen en opstellen van bestekken.
 • Bewaking van kwaliteits-, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten.
 • Nauwlettend toezicht en correcties waar nodig.
 • Kostenbewaking van het project.
 • Effectieve communicatie en rapportage.
 • Onderhouden van contacten op alle niveaus, intern en extern.
 • Begeleiden en instrueren van meerdere uitvoerders verspreid over diverse projecten.

KLIK

Engineer FTTH Gorinchem

Beschrijving

Als Engineer ondersteun je de afdeling FttH met betrekking tot het ontwerpen en/of beoordelen van technische invullingen. Je houdt je bezig met het opleveren van een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. Hierbij houd je je aan de technische en economische voorschriften van de opdrachtgever. Je maakt netberekeningen en tracéstudies en weet een goede inschatting te maken van mogelijk omgevingsfactoren. Jij bent als geen ander in staat om creatief te denken en hierdoor tot de beste oplossingen te komen bij mogelijke obstakels binnen het tracé. Je hebt een adviserende rol bij calculaties en bestekanalyses. Het maken van een werkomschrijving ten behoeve van uitvering van de werkzaamheden behoort tot je taken, ook maak je kosten- en opbrengstramingen voor de projecten. Na afloop van het project verwerk je de aangeleverde revisiegegevens van de afdelingen FttH in de netwerkregistratiesystemen en maak je het projectdossier gereed voor oplevering.

Belangrijkste taken:

 • Je maakt een technisch ontwerp (engineering) van netwerk infrastructuur.
 • Je maakt vergunningstekeningen ten behoeve van de vergunningsaanvraag.
 • Je stelt werktekeningen op ten behoeve van de uitvoering.
 • Je ontwerpt (engineering) op basis van de aangeleverde gegevens met inachtneming van de eisen en voorschriften zoals gesteld door de opdrachtgever.
 • Je stelt project- en materiaalcalculaties op.
 • Je verwerkt aangeleverde revisiegegevens van de verschillende afdelingen in het geografische informatiesysteem van de netwerkbeheerder.
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte en tijdige verwerking van de revisiegegevens.
 • Je neemt deel aan Toolboxen.
 • Je bent uitvoerend in zake VGKIM-beleid.

KLIK

Medewerker commerciële binnendienst Waalre

Beschrijving

Als binnendienst salesmedewerker krijg je een grondige inwerkperiode waarin je vertrouwd raakt met de klanten, processen, producten, systemen en natuurlijk het team waarmee je zult samenwerken. In deze commerciële binnendienstfunctie werk je nauw samen met ervaren salesmedewerkers binnen en buiten de organisatie en draag je verantwoordelijkheid voor jouw marktgebied (met verschillende markten). Jouw rol omvat het bieden van ondersteuning aan de buitendienst sales medewerker.

Het eerste jaar is deze functie veelal een binnen functie. In een later stadium zal deze meer draaien naar een buitendienst functie.

KLIK

Vacature: Uitvoerder Energie & Water (E&W) - Regio Limburg| Leid en Coördineer Prestigieuze Infraprojecten Weert

Beschrijving

Als Uitvoerder Energie & Water heb je een centrale rol bij de realisatie van belangrijke infraprojecten. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering van bouwprojecten, waarbij je leiding geeft aan een team van professionals. Je bent het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en zorgt ervoor dat alle aspecten van het werk vlekkeloos verlopen. Je organiseert en stuurt de werkzaamheden aan, bewaakt de tijdsplanning, kwaliteit en begroting, en zorgt ervoor dat elk project succesvol wordt afgerond.


Taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden en uitvoeren van infraprojecten op een efficiënte en gestructureerde wijze.
 • Opstellen van gedetailleerde uitvoeringsplannen, werkplannen, evaluatieplannen en nazorgplannen.
 • Coördineren van alle praktische aspecten van het werk, met specifieke focus op de energie- en waterinfrastructuur.
 • Bewaken van de voortgang van het project en zorgdragen voor optimale kwaliteit en veiligheid.
 • Analyseren, interpreteren en uitzetten van technische tekeningen en tracés.
 • Nemen van ter plaatse beslissingen met betrekking tot verbindingstechnieken en hulpstukken.

KLIK

Asfaltafwerker Susteren

Beschrijving

Je hebt de wegenbouw in je bloed zitten en streeft altijd naar kwalitatief goed werk, waarbij je onregelmatige diensten niet erg vindt. Je draagt als afwerker grote verantwoordelijkheid voor de machines, de werkomgeving en de veiligheid.

Je bent afwerker binnen de ploeg waarbij je samen met je team ervoor zorgt dat de laagdikte van het asfalt volgens opdracht wordt aangebracht. Je werkt in teamverband en communiceert daarom veel met de balkman, machinist van de afsfaltverwerkingsmachine en walsmachinisten. Jouw inbreng en ideeën zijn belangrijk voor het succes van het team. De lijnen in het team zijn daarom kort en er is een open en directe communicatie.

Taken

 • Het verwijderen van puin en vuil van de asfaltlaag;
 • Het afdekken van putdeksels, kolken en straatpotten;
 • Het aanbrengen van de kleeflaag of de chauffeur helpen die de kleeflaag aanbrengt;
 • Het egaliseren van asfalt met handgereedschap;
 • Het bijwerken van asfaltranden, naden en gemorst asfalt verwijderen;
 • Aanwijzingen geven aan chauffeurs van de asfaltwagens;
 • Eventueel asfalt afstrooien.

KLIK

Productiemedewerker B Etten-Leur

Beschrijving

Als productiemedewerker B werk je in de afdeling productie en rapporteer je aan de teamleider productie. Je zorgt ervoor dat tussen- en eindproducten volgens specificaties worden bereid en verzend gereed worden gemaakt, zodat ze aan de vereiste kwaliteit en kwantiteit voldoen.

Als productiemedewerker B ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Instellen van de installatie (temperatuur, maalfijnheid en maal/mengtijd) volgens het recept.

 • Bedienen, controleren en regelen van het (deel)productieproces.
 • Nemen van tussentijdse en eindcontrole monsters en deze aanleveren bij QC/kwaliteitscontrole volgens de procedures en richtlijnen.
 • Bijsturen van het productieproces op aanwijzingen van de leidinggevende.
 • Signaleren van storingen en eenvoudige storingen in overleg met de leidinggevende verhelpen.
 • Controleren of het gemaakte product voldoet aan de specificaties met behulp van meetinstrumenten en vaststellen wanneer het product gereed is.
 • Aanbrengen van etiketten en kenmerken op de verpakkingen, evenals het etiketteren van verpakte producten en zorgen voor de juiste aantallen in de verpakking.
 • Afvoeren van afval volgens de voorschriften.
 • Uitvoeren van het 1e lijns onderhoud (apparatuur schoonhouden).

KLIK

(allround) productiemedewerker Etten-Leur

Beschrijving

Als productiemedewerker speel je een cruciale rol in het bereiden en leveren van tussen- en eindproducten volgens specificaties. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze kernwaarden: duurzaamheid, innovatie en transparantie.

Als (allround) productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

- Samen met de leidinggevende het deelproductieproces bedienen, controleren en regelen.

 • Nemen van tussentijdse en eindcontrole monsters en aanleveren bij de keurkamer volgens procedures en richtlijnen.
 • Signaleren van storingen en deze melden bij de leidinggevende.
 • Controleren of de aangeleverde verpakkingen voldoen aan de specificaties; bij afwijkingen de leidinggevende informeren.
 • Het gereed product afvullen in de verpakkingen volgens de uitvulbon.
 • Aanbrengen van benodigde etiketten en kenmerken op emballage en verpakkingen, evenals het etiketteren van verpakte producten en zorgdragen voor de juiste aantallen in de verpakkingen.
 • Stapelen van de verpakte producten volgens het voorgeschreven patroon op pallets.
 • Het eerste lijns onderhoud uitvoeren (apparatuur schoonhouden).
 • Deelnemen aan werkoverleg, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, toolboxmeetings enzovoort.

KLIK

Werkvoorbereider B2B Gorinchem

Beschrijving

 • Verzamelen, controleren en beoordelen technische informatie en dit vertalen in een correcte en heldere werkomschrijving en werkdocumenten;
 • Afstemmen van de planning gedurende de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase met instantie(s), klanten, bouwers en ontwikkelaars;
 • Inzichtelijk maken risico's, aandachtspunten en bijzonderheden en onderzoekt de gevolgen voor het uitvoeringsproces;
 • Projectcalculatie opstellen waarin arbeid en materiaal worden uitgetrokken en het projectbudget wordt berekend;
 • Je inventariseert de benodigde werkzaamheden door derden en stelt een opdracht op, op basis van eenheden en aantallen (geen opdrachtverstrekking, dat doet de projectleider);
 • Reserveren van materiaal op het project door middel van materiaaluitgifteformulieren;
 • Bestuderen van de opdrachtwaarde en offertes opstellen indien van toepassing;
 • RFC's aanvragen volgens de door de netwerkbeheerder vastgestelde procedure(s);
 • KLIC-melding ten behoeve van de uitvoerende partij(en);
 • Ondersteuning aan de (buiten) collega's inzake vragen/voortgang in de projecten alsmede klanten en instanties m.b.t. het aanmelden en vastleggen van onze werkzaamheden.
 • Collecteren en beoordelen van de revisiegegevens zoals opgesteld door de uitvoerende partij(en) en de revisiegegevens aanbieden ter verwerking;
 • Controleren van het werkelijk materiaalverbruik; montage en onderaanneming, en deze doorgeven aan de magazijnbeheerder ten behoeve van de materiaaladministratie;
 • Uitwerken van nacalculatie (ten behoeve van de weging PxQ) waarin arbeid, uren en materiaalverbruik (per product) worden berekend;
 • Opstellen van de benodigde opleverdocumenten en voorzien in de archivering van afgesloten projecten.;
 • Deelname aan Toolboxen;
 • Uitvoerend in VGKIM-beleid.

KLIK

Uitvoerder Nieuwbouw Gorinchem

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie. Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen, en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de Projectleider en informeert deze over de voortgang. Afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften signaleer je en rapporteer je direct aan de Projectleider. Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

 • Deelname aan bouw-overleggen
 • Start werkoverleg houden
 • Toezicht houden op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen;
 • Bewaken en waar nodig bijstellen van de planning;
 • KLIC-meldingen beoordelen;
 • Controleren op de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu);
 • Uitvoeren en/of aansturen van herstelacties met betrekking tot kwaliteit (uitvoering), milieu, schade en overige zaken;
 • Starten van de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen;
 • Opnemen van productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partij(en) en draagt deze over aan de werkvoorbereider
 • Verantwoordelijk voor het materiaalverbruik
 • Tijdig rapporteren van afwijkingen en meer-/minderwerk aan projectleider en opdrachtgever
 • Verantwoordelijk voor de productieaantallen
 • Bewaken van procedures, vergunningen, KLIC-meldingen en signaalonderbrekingen.
 • Aan- en afmelden van werkzaamheden bij gemeenten, waterschappen etc.
 • Bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften
 • Voert de Werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit
 • Retourneren van niet verbruikte materialen door onderaannemers en/of monteurs
 • Deelname aan Toolboxen;
 • Uitvoeren van werkplekinspecties;
 • Uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

KAM Coördinator regio Limburg

Beschrijving

 • Initiëren van projecten om veilig werken te bevorderen;
 • Opstellen en beoordelen van VGM-plannen en risicoanalyses;
 • Bewaken van kwaliteitsnormeringen zoals ISO, VCA, enz;
 • Voeren van advies- en coachingsgesprekken intern;
 • Ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn en het creëren van draagvlak hiervoor;
 • Uitvoeren van veiligheidsrondes op bouw- en projectlocaties;
 • Begeleiden van het strategische meerjarenplan op KAM-gebied.

KLIK

Productiemedewerker (2-ploegen) Raamsdonksveer

Beschrijving

Als magazijnmedewerker sta je in een team van 2 aan de productielijn. Hierin ben je verantwoordelijk voor het bewaken van het geautomatiseerde productieproces.

Je taken bestaan uit:

- In- en uitvoeren van halffabricaten

- Aansturen en bedienen van de machines

- Controleren van producten op kwaliteit tijden het productieproces

KLIK

Administratief medewerker Dongen

Beschrijving

 • Je hebt contact met de klanten van Rasenberg!
 • Je belt de klanten over aanvragen omtrent gas,water en elektra
 • Hierbij controleer je of de aanvraag correct en volledig is. Ook ga je na of de gewenste datum nog steeds gewenst is. Dit bevestig je per e-mail, waarna de aanvraag aan de planning wordt toegevoegd.
 • Je maakt wekelijks de definitieve planningen, deze communiceer je en voer je in het systeem in.
 • Tussendoor verwerk je wijzigingen van klanten en help je ze met vragen.
 • Verder ondersteun je het bedrijfsbureau met alle administratieve handelingen.
 • Dit alles doe je binnen een gezellig en hecht team.

KLIK

Werkvoorbereider nieubouw Gorinchem / Den Haag

Beschrijving

Als werkvoorbereider ben je een belangrijke schakel in het leveringsproces van uitbreidingen en aanpassingen netwerken. Je hoofdtaak zal zijn op basis van een ontwerp het voorbereiden van projecten, maar ook de zorg voor het opleveren van projecten. De voorbereiding houdt in het vaststellen van begin- en eindpunt van het project, opstellen van planning, calculaties en werkomschrijving van het project voor de benodigde capaciteit arbeid, werkmaterieel, onder aanneming, materiaal en uit te voeren werkzaamheden.

Een greep uit jouw takenpakket:- Verzamelen, controleren en beoordelen technische informatie en dit vertalen in een correcte en heldere werkomschrijving en werkdocumenten;
- Afstemmen van de planning gedurende de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase met instantie(s), klanten, bouwers en ontwikkelaars;
- Inzichtelijk maken risico's, aandachtspunten en bijzonderheden en onderzoekt de gevolgen voor het uitvoeringsproces;
- Projectcalculatie opstellen waarin arbeid en materiaal worden uitgetrokken en het projectbudget wordt berekend.
- Je inventariseert de benodigde werkzaamheden door derden en stelt een opdracht op, op basis van eenheden en aantallen (geen opdrachtverstrekking, dat doet de projectleider);
- Reserveren van materiaal op het project door middel van materiaaluitgifteformulieren;
- Bestuderen van de opdrachtwaarde en offertes opstellen indien van toepassing;
- RFC's aanvragen volgens de door de netwerkbeheerder vastgestelde procedure(s).
- KLIC-melding ten behoeve van de uitvoerende partij(en);
- Ondersteuning aan de (buiten) collega's inzake vragen/voortgang in de projecten alsmede klanten en instanties m.b.t. het aanmelden en vastleggen van onze werkzaamheden;
- Collecteren en beoordelen van de revisiegegevens zoals opgesteld door de uitvoerende partij(en) en de revisiegegevens aanbieden ter verwerking;
- Controleren van het werkelijk materiaalverbruik; montage en onder aanneming, en deze doorgeven aan de magazijnbeheerder ten behoeve van de materiaaladministratie;
- Uitwerken van nacalculatie (ten behoeve van de weging PxQ) waarin arbeid, uren en materiaalverbruik (per product) worden berekend;
- Opstellen van de benodigde opleverdocumenten en voorzien in de archivering van afgesloten projecten;
- Deelname aan Toolboxen;
- Uitvoerend in VGKIM-beleid.

KLIK

Werkvoorbereider FttH Den Haag

Beschrijving

Als werkvoorbereider ben je een belangrijke schakel in het leveringsproces van uitbreidingen en aanpassingen netwerken. Je hoofdtaak zal zijn op basis van een ontwerp het voorbereiden van projecten, maar ook de zorg voor het opleveren van projecten. De voorbereiding houdt in het vaststellen van begin- en eindpunt van het project, opstellen van planning, calculaties en werkomschrijving van het project voor de benodigde capaciteit arbeid, werkmaterieel, onder aanneming, materiaal en uit te voeren werkzaamheden.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Verzamelen, controleren en beoordelen technische informatie en dit vertalen in een correcte en heldere werkomschrijving en werkdocumenten;
- Afstemmen van de planning gedurende de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase met instantie(s), klanten, bouwers en ontwikkelaars;
- Inzichtelijk maken risico's, aandachtspunten en bijzonderheden en onderzoekt de gevolgen voor het uitvoeringsproces;
- Projectcalculatie opstellen waarin arbeid en materiaal worden uitgetrokken en het projectbudget wordt berekend;
- Je inventariseert de benodigde werkzaamheden door derden en stelt een opdracht op, op basis van eenheden en aantallen (geen opdrachtverstrekking, dat doet de projectleider);
- Reserveren van materiaal op het project door middel van materiaaluitgifteformulieren;
- Bestuderen van de opdrachtwaarde en offertes opstellen indien van toepassing;
- RFC's aanvragen volgens de door de netwerkbeheerder vastgestelde procedure(s);
- KLIC-melding ten behoeve van de uitvoerende partij(en);
- Ondersteuning aan de (buiten) collega's inzake vragen/voortgang in de projecten alsmede klanten en instanties m.b.t. het aanmelden en vastleggen van onze werkzaamheden;
- Collecteren en beoordelen van de revisiegegevens zoals opgesteld door de uitvoerende partij(en) en de revisiegegevens aanbieden ter verwerking;
- Controleren van het werkelijk materiaalverbruik; montage en onder aanneming, en deze doorgeven aan de magazijnbeheerder ten behoeve van de materiaaladministratie;
- Uitwerken van nacalculatie (ten behoeve van de weging PxQ) waarin arbeid, uren en materiaalverbruik (per product) worden berekend;
- Opstellen van de benodigde opleverdocumenten en voorzien in de archivering van afgesloten projecten;
- Deelname aan Toolboxen;
- Uitvoerend in VGKIM-beleid.

KLIK