ik zoek werk: LoginRegistreren
NL
NL
slogan

Zoek een baan

Ik zoek een baan als:
Binnen een straal van:
Rond:
Functiegroep

111 vacatures gevonden

Uitvoerder Nieuwbouw Gorinchem / Den Haag

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie. Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen, en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de Projectleider en informeert deze over de voortgang. Afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften signaleer je en rapporteer je direct aan de Projectleider. Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Een greep uit jouw takenpakket:
- Deelname aan bouw-overleggen
- Start werkoverleg houden
- Toezicht houden op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen;
- Bewaken en waar nodig bijstellen van de planning;
- KLIC-meldingen beoordelen;
- Controleren op de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu);
- Uitvoeren en/of aansturen van herstelacties met betrekking tot kwaliteit (uitvoering), milieu, schade en overige zaken;
- Starten van de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen;
- Opnemen van productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partij(en) en draagt deze over aan de werkvoorbereider
- Verantwoordelijk voor het materiaalverbruik
- Tijdig rapporteren van afwijkingen en meer-/minderwerk aan projectleider en opdrachtgever
- Verantwoordelijk voor de productieaantallen
- Bewaken van procedures, vergunningen, KLIC-meldingen en signaalonderbrekingen.
- Aan- en afmelden van werkzaamheden bij gemeenten, waterschappen etc.
- Bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften
- Voert de Werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit
- Retourneren van niet verbruikte materialen door onderaannemers en/of monteurs
- Deelname aan Toolboxen;
- Uitvoeren van werkplekinspecties;
- Uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Service monteur waterdispensers Landelijk

Beschrijving

 • Het periodiek onderhouden van waterdispensers, nieuwe of vervangende dispensers installeren en -tijdens kantooruren- storingen op bestaande machines oplossen
 • Je beheert de kwaliteit van de installaties als eindverantwoordelijke
 • Jij schakelt tussen je collega's bij BRITA en bij de klant
 • Jij bent aanspreekpunt van de klanten en vertegenwoordigt onze organisatie ter plekke
 • Je rapporteert aan de Service Manager Benelux
 • Je werkt in Nederland, België en Luxemburg

KLIK

Projectcoördinator Nieuwbouw Gorinchem / Den haag

Beschrijving

Als Projectcoördinator Nieuwbouw zet je de eerste stap in het proces van nieuwe projecten. Op basis van ontvangen triggers door de orderintake word je uitgenodigd om deel te nemen aan een initiatie-overleg van een nieuwbouw- of reconstructieprojecten. Stakeholders daarin zijn bouwontwikkelaars, bouwbedrijven, combi-organisaties, gemeenten, waterschappen etc. Je werkt als projectcoördinator nauw samen de Coördinator Orderintake en medewerkers van het bedrijfsbureau. Je beoordeeld aan de hand van de ontvangen triggers welke informatie je nodig hebt om deel te nemen aan het initiatie/bouw-overleg, denk daarbij aan bestaande netwerkregistratiegegevens, omgevingsfactoren (auto-, water- en snelwegen, dijken etc.). Deze gegevens verzamel je in overleg met de engineers/werkvoorbereiders van het bedrijfsbureau. De uitkomst van de overleggen leg je vast in een gespreksverslag/logboek en overhandig en bespreek je met de engineer/werkvoorbereider, waarna door hun een ontwerp gemaakt kan worden, eventueel neem je ook deel aan vervolg overleggen voor de projecten. Verder werk je samen met de leverstraten die uiteindelijk het project zullen realiseren, wellicht is feedback van jou wenselijk.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Je ontvangt nieuwe aanvragen/opdrachten voor nieuwbouwprojecten.

 • Beoordeelt inkomende aanvragen op volledigheid en juistheid van de aangeleverde en in Xaris raadpleegbare informatie en documenten. (=clean order check).
 • Verzamelt netwerkregistratiegegevens, omgevingsfactoren (auto,- water- en snelwegen, dijken etc.) benodigd voor overlegvormen.
 • Maakt bouwkundige en projectafspraken met betrokkenen.
 • Toetsing op voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu)
 • Voorziet engineer/werkvoorbereider van informatie t.b.v. opstellen schets- en detailontwerp).
 • Neemt deel aan initiatie- bouw en combioverlegvorm.
 • Doet verslaglegging van de diverse bijgewoonde overleggen en gemaakte afspraken.
 • Bewaken van communicatie omtrent gemaakte afspraken/
 • Rapporteert aan bedrijfsniveau.
 • Deelname aan toolboxen.
 • Uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Medewerker voorbereiding Drunen

Beschrijving

Jij zorgt ervoor dat alle verse ingrediënten klaar worden gezet voor de koks en houdt kleine administratieve taken bij, zoals voorraadcorrecties.

KLIK

Uitvoerder FttH Regio Zuid-Holland / Utrecht

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie.Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen, en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de Projectleider en informeert deze over de voortgang. Afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften signaleer je en rapporteer je direct aan de Projectleider. Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Een greep uit jouw takenpakket:
- Deelname aan bouw-overleggen.
- Toezicht houden op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen.
- Bewaking en waar nodig bijstellen van de planning.
- KLIC-meldingen beoordelen.
- Controlerenop de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheiden milieu)
- Uitvoeren en/of aansturen van herstelacties met betrekking tot kwaliteit (uitvoering),milieu, schade en overige zaken.
- Starten van de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen.
- Opnemen van productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partijen en draagt deze over aan de werkvoorbereider.
- Verantwoordelijk voor het materiaalgebruik.
- Tijdig rapporteren van afwijkingen en meer/minderwerk aan de projectleideren opdrachtgever.
- Verantwoordelijk voor de productieaantallen.
- Aan- en afmelden van werkzaamheden bij gemeenten, waterschappen etc.

 • Bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften.
 • Voert de werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit.

KLIK

Inpak medewerker Drunen

Beschrijving

 • Je voert controles, plakt etiketteren en pakt de producten in
 • Je maakt gebruik van de palletwagens en heftrucks
 • Je lost kleine storingen aan machines op
 • Samenwerken met het team om perfectie te bereiken en collega's te ondersteunen

KLIK

COAX Monteur Gorinchem / Den Haag

Beschrijving

Als COAX-monteur Basis ben je verantwoordelijk voor het (zelfstandig) in kaart brengen van bestaande netwerken, het installeren en (om)bouwen van HFC-netwerken, het verzorgen van de afwerking in onder andere versterkerkasten en het verrichten van preventief onderhoud. Na uitvoering van de werkzaamheden lever je de vereiste revisiegegevens en productiegegevens op aan je uitvoerder/projectleider, die verantwoordelijk is voor het project. Daarnaast heb je een klantvriendelijke instelling en vindt het een uitdaging om storingen en technische problemen op te lossen.

Een greep uit jouw takenpakket:

- Lokaliseren van de huisaansluitkabel welke op rol gelegd is.
- Invoeren van de huisaansluitkabel en routeren van de kabel naar de locatie waar de wandcontactdoos wordt afgemonteerd.
- Plaatsen en afmonteren van de huisaansluitkabel in de woning/meterkast.
- Het pulsen van huisaansluitkabels/voedingskabels en bepalen van de lengte van de kabel.
- Staffelen/herstaffelen van huisaansluitkabels.
- Bestaande netwerken in kaart brengen.
- HFC- netwerken installeren en (om)bouwen.
- Afwerkingen en metingen verzorgen in/aan versterkerkasten.
- Kleine civiele werkzaamheden, opgraven van kabels en plaatsing/ophoging/verplaatsingen van kasten.
- Terugkoppeling geven over de verrichte werkzaamheden.
- Alle voorkomende werkzaamheden verrichten aan het coaxnetwerk en de technische installatie.
- Bijhouden van materiaalverbruik per project en deze indienen bij afronding van de werkzaamheden.
- Signaleren en melden van afwijkingen bij de uitvoer en komt proactief met alternatieve oplossingen.
- Fotograferen van uitgevoerde werkzaamheden en afwijkingen.
- Informeert de uitvoerder dagelijks met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden, eventuele restpunten en meldt aansluitingen die gereed zijn dezelfde dag nog conform de gemaakte afspraken.
- Voert indien van toepassing herstelacties uit met betrekking tot kwaliteit, milieu, schade en overige zaken.

 • Gedraagt en kleedt zich ten alle tijden correct en representatief.

KLIK

Magazijnmedewerker Tilburg

Beschrijving

Als Productiemedewerker ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van afgewerkte verkeersborden. Je taken omvatten het reinigen en bestickeren van de verkeersborden, evenals het uitvoeren van werkzaamheden op de weg, zoals het plaatsen en verwijderen van borden en het organiseren van omleidingen. Het is van belang dat je fysiek sterk en fit bent, aangezien de werkzaamheden enige kracht kunnen vereisen.

Om stabiliteit te bieden, werk je van maandag tot en met vrijdag in dagdienst van 07:30 tot 16:30 uur. Je werkt in totaal 32 tot 40 uur per week, met de mogelijkheid tot overwerken waarvoor toeslagen gelden.

Tijdens de eerste dagen krijg je een introductie en trainingen om het bedrijf en de werkzaamheden goed te leren kennen. Word een waardevol lid van ons team als Productiemedewerker!

KLIK

Vacature: Junior Omgevingsmanager - Verbindende Kracht in de Ondergrondse Infrastructuur Dongen

Beschrijving

 • Coördinerende, sturende en adviserende rol op het gebied van omgevingsaspecten binnen infrastructuurprojecten.
 • Inventariseren van belangen, identificeren van risico's en vertalen van stakeholdereisen naar praktische oplossingen binnen het projectbudget.
 • Creëren van draagvlak in de omgeving, bewaken van afspraken en proactief reageren op uitdagingen.
 • Vertegenwoordigen van het projectteam en behartigen van het projectbelang richting stakeholders.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een effectief communicatiebeleid op verschillende niveaus.
 • Inrichten van een 24/7 meldpunt voor vragen, schademeldingen en serviceverzoeken.
 • Adviseren van de projectmanager en coördineren van omgevingszaken met andere teamleden.

KLIK

Technisch magazijn beheerder Weert

Beschrijving

 • Het uitvoeren van periodieke controles m.b.t. bezettingsgraad van ieder afzonderlijk materieelstuk;
 • Het innemen, schoonmaken van de materieelstukken;
 • Het n.a.v. de materiaallijst selecteren van leveranciers;
 • Het correct werkend uitgeven van de materieelstukken;
 • Het plegen van kleinschalig reparaties en onderhoud;
 • Het onderhouden van contacten met leveranciers m.b.t. uit te voeren reparaties en periodieke keuringen;
 • Het geven van instructies over het functioneren van de materieelstukken;
 • Zowel het eigen personeel als onderaannemers wijzen op het correcte gebruik van de materieelstukken;
 • Het schriftelijk rapporteren wanneer er afwijkingen in het correct gebruik geconstateerd worden;
 • De uitgifte van afzetmaterialen;
 • De uitgifte van kabelhaspels;
 • Overige voorkomende magazijn activiteiten.

KLIK

Vacature: Leerling E-Monteur - Volop Kansen in Utrecht! Harmelen

Beschrijving

 • Aansluiten van elektriciteitsdistributie
 • Plaatsen van digitale meters
 • Montagewerkzaamheden uitvoeren
 • Werken aan het ondergrondse laagspanningsnet
 • Oplossen van storingen aan het elektriciteitsnet

KLIK

Start je carrière in de bouw als Leerling Monteur Gas Water Fitter in Utrecht Harmelen

Beschrijving

Als Leerling Monteur Gas Water Fitter ben je verantwoordelijk voor het vervangen, repareren en aanleggen van leidingen. Werk zij aan zij met ervaren professionals en krijg de mogelijkheid om aan diverse uitdagende projecten deel te nemen. We zoeken enthousiaste jongeren die klaar zijn voor een uitdagende carrière in de bouwsector.


KLIK

Machinist minigraver Utrecht

Beschrijving

Bevoegdheden

Besturen van de graafmachine en het uitvoeren van klein onderhoud;

Stilleggen van de werkzaamheden indien de veiligheid van medewerkers, omwonenden en passanten in het gedrang komt.

Taakomschrijving

- Graven van sleuven met behulp van de graafmachine;

- Erop toezien dat kabels en leidingen niet worden geschaad;

- Werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren met de machine;

- Gebruiksklaar maken van de machine en kleinschalig onderhoud;

- Laden en lossen van de machine op en van een transportmiddel;

- Machinaal uitvoeren van de werkzaamheden;

- Rapporteren en registreren van de werkzaamheden;

- Voorbereiden van onderhouden en reparaties aan de machine en dit rapporteren en registreren;

- Zorg dragen voor een goede communicatie met de grondwerker.

KLIK

Vacature: Gedreven Werkvoorbereider Energie & Water gezocht in regio Brabant! Dongen

Beschrijving

In de rol van Werkvoorbereider Energie & Water ben jij de motor achter soepel verlopende projecten. Je zorgt voor een vlekkeloze projectadministratie, bewaakt het tekenwerk en revisietekeningen, en regelt Klicmeldingen en ingaafmeldingen. Ook houd je een scherp oog op de termijn- en invulstaten en de meerwerk begrotingen van de uitvoerders. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het opstellen van werk- en verkeersplannen, en projectgerichte kwaliteits- en veiligheidsplannen.

Taken:

 • Jij bent de poortwachter voor opdrachten, gebaseerd op het bestek en de materiaalstaat.
 • Je stelt gedetailleerde planningen op, inclusief kostenberekeningen.
 • Klic-meldingen zijn jouw verantwoordelijkheid, inclusief het afmelden van EV (eisvoorzorg).
 • Beoordelen en opstellen van verkeersplannen.
 • Bewonersbrieven opstellen om de omgeving te informeren.
 • Naadloze afstemming met de vergunningverlenende instantie (VVI).
 • Je zorgt voor de inrichting van het werkterrein, van containers en keten tot dixi's en rijplaten.
 • Accurate productiestaten zijn vanzelfsprekend voor jou.
 • Beheer van (deel)revisies om de voortgang te bewaken.
 • Je bereidt de (eind)afrekeningen voor en archiveert projecten zorgvuldig.

KLIK

Vacature: Ervaren Engineer Kabels & Leidingen Dongen

Beschrijving

Als Engineer Ondergrondse Infra ben jij verantwoordelijk voor de engineering van kabels en leidingen en geef je advies over alle aspecten rondom ondergrondse kabels en buisleidingen. Je hebt kennis en ervaring met diverse aanlegtechnieken, leidingsmaterialen en procesbegeleiding. In deze rol zorg je voor de engineering van projecten voor het aanleggen van gas, water en elektra.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Engineering van kabels- en leidingsystemen
 • Calculaties en bestekanalyses verzorgen
 • Materiaalbehoeften bepalen en werkzaamheden ramen
 • Technische werkzaamheden plannen
 • Vergunningen aanvragen
 • Tracé studies uitvoeren
 • Uitvoeringsoplossingen aandragen
 • Contact onderhouden met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers
 • Evaluatie van het project na afronding.

KLIK

Werkverantwoordelijke Dongen

Beschrijving

Verrichten van risico-inventarisaties en het beoordelen van veilige installaties;

Analyseren en evalueren van genomen veiligheidsmaatregelen;

Coachen, aansturen en beoordelen van medewerkers op het gebied van vakmanschap en veiligheid;

Controleren en toezien op de naleving en toepassing van procedures;

Signaleren en melden van knelpunten en verbetermogelijkheden aandragen conform geldende wet- en regelgeving;

In samenwerking met andere WV'ers een landelijke werkwijze opzetten voor het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen.

KLIK

Uitvoerder Telecom Gorinchem

Beschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op de werkzaamheden op de werklocatie. Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen en ziet toe op de kwaliteit van het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik. Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriften spreek je aan en corrigeer je waar nodig. Je werkt als uitvoerder nauw samen met de projectleider en informeert deze over de voortgang.Je signaleert afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften, welke je direct aan je projectleider rapporteert.Ook andere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en de projectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Taken:

 • Je neemt deel aan bouw-overleggen.
 • Je houdt de start van het werkoverleg.
 • Je houdt toezicht op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen.
 • Je bewaakt de planning en stelt deze waar nodig bij.
 • Je beoordeelt KLIC-meldingen.
 • Je controleert op de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu).
 • Je voert de herstelacties uit en/of stuurt deze aan met betrekking tot kwaliteit (uitvoering), milieu schade en overige zaken.
 • Je start de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen.
 • Je neemt de productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik op, en je collecteert de revisiegegevens van de uitvoerende partij(en) en draagt deze over aan de werkvoorbereider.
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaalverbruik.
 • Je rapporteert tijdig de afwijkingen en meer-/minderwerk aan projectleider en opdrachtgever.
 • Je bent verantwoordelijk voor de productieaantallen.
 • Je bewaakt procedures, vergunningen, KLIC-meldingen en signaalonderbrekingen.
 • Je meldt werkzaamheden aan- en af bij gemeenten, waterschappen etc.
 • Je bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften
 • Je voert de werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit.
 • Je retourneert van niet verbruikte materialen door onderaannemers en/of monteurs.
 • Je neemt deel aan toolboxen.
 • Je bent uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.

KLIK

Glasvezelmonteur Gorinchem

Beschrijving

Als Glasvezel-monteur ben je een belangrijke schakel in het leveringsproces van uitbreidingen en aanpassingen in glasvezelnetwerken. Je werkt veelal in bestaande netwerken samen met je directe collega's en zal met jouw kennis en ervaring de zakelijke leveringen elke keer weer tot een succes maken.Je bent verantwoordelijk voor het aanleggen, monteren en/of repareren van gedeelten van glasvezelnetwerken ten behoeve van de realisatie van diverse projecten.Je krijgt uiteraard de beschikking over een volledig uitgeruste glasbus met bijbehorende apparatuur zoals OTDR, lasmachine, videomicroscoop, etc. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het lassen, testen en afmonteren van glasvezel. Je hebt technisch inzicht en een technische achtergrond. Daarnaast ben je nauwkeurig en kan je goed communiceren richting onze klanten. Je toont initiatief in bepaalde situaties en hebt een flexibele houding ten opzichte van werktijden. Het volgen van opleidingen en trainingen behoort uiteraard tot de mogelijkheden en zal ook noodzakelijk zijn om je functie te kunnen (blijven) vervullen. Vereiste certificaten (naast VCA) voor deze werkzaamheden zijn SECT B4 en SECT C4 |(Pré) en een ESD-certificaat. Wanneer je deze niet bezit, kan de opleiding via de opdrachtgever gevolgd worden waarbij een standaard studie overeenkomst hoort.

Taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor uitvoering glasvezelwerkzaamheden conform werkomschrijvingen, werkdocumenten, instructies, kwaliteitseisen, voorschriften en planning.
 • Je houdt het materiaalverbruik per project bij en dient dit overzicht in bij afronding van het project.
 • Je signaleert en meldt afwijkingen bij de uitvoerder en komt proactief met alternatieve oplossingen.
 • Je fotografeert uitvoerde werkzaamheden en afwijkingen
 • Je informeert de uitvoerder dagelijks met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden, eventuele restpunten en meldt aansluitingen die gereed zijn dezelfde dag nog RFS* conform de gemaakte werkafspraken.
 • Je voert, indien van toepassing, herstelacties uit met betrekking tot kwaliteit(uitvoering), milieu, schade en overige zaken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorraadbeheer van de eigen autovoorraad.
 • Je gedraagt en kleedt zich ten alle tijden correct en representatief.
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte en tijdige terugkoppeling van de uitgevoerde werkzaamheden, restpunten inclusief het gereed melden van gerealiseerde aansluitingen.
 • Je bent uitvoerend inzake VGM-beleid.
 • Je voert de werkzaamheden conform de Arbowet en de voorschriften binnen de organisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid, uit.
 • Je laat de werkplek opgeruimd en netjes achter.
 • Je verricht kleine civiele werkzaamheden, zoals het opgraven van handholes en KMZ-moffen.

KLIK

Monteur telecom CAI Gorinchem

Beschrijving

Als CAI monteur ben je verantwoordelijk voor:

 • Het (zelfstanding) in kaart brengen van bestaande netwerken;
 • Het installeren en (om) bouwen van kabel-TV netwerken;
 • Het verzorgen van de afwerking en metingen in onder andere versterkers in wijkcentra
 • Het verrichten van preventief onderhoud;
 • Het terugkoppelen over de verrichte werkzaamhedenaan je uitvoerder/projectleider die verantwoordelijk is voor het project;
 • Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden aan het coaxnetwerk en de technische installatie.

KLIK

Medewerker technische dienst Weert

Beschrijving

Wat ga je doen?

 • Je voert op een correcte wijze het preventief onderhoud volgens een onderhoudsplanning uit.
 • Je installeert samen met hoofd technische dienst nieuwe machines en installaties.
 • Je verhelpt storingen op afroep vanuit alle afdelingen.
 • Je beoordeelt en beheert werkinstructies voor de afdeling onderhoud.
 • Je voert werkplekinspecties uit.
 • Je signaleert afwijkingen en speelt hier direct op in.

KLIK